Sökresultat: Tekniska förvaltningen

Inga videor hittades

Viskans park, från idé till verklighet (syntolkad version)
Viskans park-stråket är en fem kilometer lång park som kommer sträcka sig genom hela staden. Parken kommer knyta an olika stadsdelar och bidra till ett mer grönt Borås. I den här filmen får du följa hur parken gick från att vara idé till verklighet och möta några av skaparna, på såväl politisk- som tjänstemannanivå.
Viskans park, från idé till verklighet
Viskans park-stråket är en fem kilometer lång park som kommer sträcka sig genom hela staden. Parken kommer knyta an olika stadsdelar och bidra till ett mer grönt Borås. I den här filmen får du följa hur parken gick från att vara idé till verklighet och möta några av skaparna, på såväl politisk- som tjänstemannanivå.
Vi bygger framtidens cykelstad Borås
De senaste fem åren har Borås Stad i genomsnitt byggt ungefär åtta nya cykelvägar per år, dessutom har vi skapat många nya tillfällen för cykelparkering i och runt staden. Men vi nöjer oss inte här. Vi vill utveckla cykelmöjligheterna ännu mer! Och det är ett ständigt pågående arbete där målet är att alla ska kunna och vilja ta sig fram på cykel i Borås.