Sökresultat: Tekniska förvaltningen

Inga videos hittades

Vi bygger framtidens cykelstad Borås
De senaste fem åren har Borås Stad i genomsnitt byggt ungefär åtta nya cykelvägar per år, dessutom har vi skapat många nya tillfällen för cykelparkering i och runt staden. Men vi nöjer oss inte här. Vi vill utveckla cykelmöjligheterna ännu mer! Och det är ett ständigt pågående arbete där målet är att alla ska kunna och vilja ta sig fram på cykel i Borås.